Przychodnia Aksamitna
Zasady udzielania świadczeń
Mając na względzie poprawę jakości usług oraz podnoszenie satysfakcji pacjentów przedstawiamy Państwu zasady udzielania świadczeń obowiązujące w Przychodni Aksamitna:

Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie (tel. 58 3019152). W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty.
Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.przychodnia-aksamitna.pl
Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.
Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.
Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.
W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego
w Rejestracji.
Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie. W stanach zagrożenia życia należy
wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112.
Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub po przekazaniu Rejestracji wykazu leków na udostępnionym formularzu oraz poprzez wysłanie wniosku na adres mailowy: recepta@przychodnia-aksamitna.pl
Wypisane recepty można odebrać następnego dnia po godzinie 15.00.
Wyniki badań i recepty mogą odebrać osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego.
Na życzenie pacjenta wykonujemy odpłatnie kopie dokumentacji medycznej – można je odebrać następnego dnia
po godzinie 10.00.
W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest
do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.
Łączenie rozmów telefonicznych z lekarzem jest możliwe tylko w ostatniej godzinie jego pracy.
tworzenie stron www