Przychodnia Aksamitna
Pomoc doraźna
Informujemy, że od 1 października 2017 r., w związku z wejściem w życie systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, ulegają zmianie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie województwa pomorskiego.

Poniżej podajemy adresy najbliższych placówek realizujących świadczenia od 1 października.

1. COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 1/2, Gdańsk, tel. 58 764 06 40
2. COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, Gdańsk, tel. 58 768 46 84
3. 7 Szpital Marynarki Wojennej, ul. Polanki 117, Gdańsk, tel. 58 552 62 65, 58 520 93 02
4. Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 4, Gdańsk, tel. 58 763 98 90
5. Przychodnia Rodzinna Medica Plus, ul. Stanisława Lema 21, Gdańsk, tel. 58 340 54 70
tworzenie stron www