Opieka koordynowana

ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPIEKI KOORDYNOWANEJ W POZ  

Opieka koordynowana to możliwości leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Kogo obejmuje?

Opieka koordynowana jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu:
– kardiologii
– diabetologii
– chorób płuc
– endokrynologii

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych dziedzin, lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę i ustala indywidualny plan leczenia.

Więcej badań i dodatkowe porady

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz POZ. Chodzi m.in. o:
– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
– EKG wysiłkowe
– Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
– USG Doppler naczyń kończyn dolnych
– ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Przewodnikiem pacjenta jest koordynator

Koordynator dba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, współpracuje z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.