Opieka nocna i świąteczna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Poradę lekarską, w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, można uzyskać w n/w placówkach:

1. COPERNICUS PL; Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, wejście A, tel. 58 764 06 40
2. COPERNICUS PL; Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50, Gdańsk, tel. 58 768 46 84
3. Szpital Dziecięcy im. Macieja Płażyńskiego:
– pacjenci do 18 r.ż. – Gdańsk, ul. Polanki 119, tel. 58 520 93 02
– pacjenci powyżej 18 r.ż. – Gdańsk, ul. Polanki 117, tel. 58 552 65 65

4. Nadmorskie Centrum Medyczne; Gdańsk, ul. Świętokrzyska 4, tel. 58 763 98 90
5. Przychodnia Rodzinna Medica Plus; Gdańsk, ul. Stanisława Lema 21, tel. 58 340 54 70

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – bezpłatny, ogólnopolski numer 800 137 200

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK), która jest uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla osób w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, poza godzinami funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w weekendy i święta.

W ramach TPK pacjent uzyska – poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie, e–zwolnienie.

W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe – tel. 999, 112.