Sport – orzeczenia

ORZECZENIA O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA SPORTU

Orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież wydawane są nieodpłatnie przez lekarzy specjalistów zatrudnionych w poradniach medycyny sportowej, posiadających umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W Gdańsku takie poradnie znajdują się w:

  1. NZOZ „Eter-Med”,  ul. Jaskółcza 7/15,  tel.: 58 320 26 00
  2. Szpital COPERNICUS,  Al. Jana Pawła II 50,  tel.: 58 772 39 50, 58 768 40 00
  3. UCK, Al. Zwycięstwa 30, tel. 58 347 20 60, 58 347 10 04, 58 349 20 00

Orzeczenia w w/w poradniach wydawane są po przeprowadzeniu badania lekarskiego, badań antropometrycznych, wydolnościowych, laboratoryjnych, EKG, a w niektórych dyscyplinach także dodatkowych konsultacji specjalistycznych i badań RTG.

Lekarz pediatra w poradni dziecięcej nie dysponuje odpowiednim wyposażeniem oraz doświadczeniem, wymaganym do przeprowadzenia kwalifikacji do uprawiania sportu i wydania orzeczenia gwarantującego bezpieczne uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych.

Rodzice z dziećmi chcącymi uprawiać sport powinni zgłosić się na wizytę do poradni dziecięcej, gdzie otrzymają skierowanie do poradni medycyny sportowej, w której lekarz specjalista, po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych badań i konsultacji finansowanych przez NFZ, wyda orzeczenia o zdolności do uprawiania  sportu.