Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (ChUK)
Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (CHUK) jest to program, który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, a dzięki temu zmniejszenie częstości zachorowań i zgonów z powodu chorób układu krążenia.

Dla kogo program?
Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka, znajdujących się na liście lekarza POZ lub pielęgniarki POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców

Jakie badania w ramach programu?
W ramach programu wykonywane są badania biochemiczne krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL‑cholesterolu, HDL‑cholesterolu, triglicerydów i glukozy), dokonywany jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz określany jest współczynnik masy ciała (Body Mass Index – BMI).

PROFILAKTYKA 40+
Z programu może skorzystać każdy pacjent powyżej 40 roku życia (rocznikowo) i wykonać pakiet bezpłatnych badań laboratoryjnych. Zakres badań ustalany jest indywidualnie podczas wstępnego wywiadu ankietowego, na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi i zidentyfikowanych czynników ryzyka. W zleconym pakiecie badań mogą znaleźć się: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, płytki krwi, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie glukozy we krwi, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, PSA (antygen swoisty dla stercza całkowity), kontrolny profil lipidowy, krew utajona w kale metodą immunochemiczną (iFOBT), AlAT, AspAT, GGTP.

U każdego pacjenta wykonywane są ponadto pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczany jest wskaźnik masy ciała (BMI).

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie aktywnego ubezpieczenia NFZ oraz wygenerowanie e-skierowania. W tym celu pacjent powinien wypełnić specjalną ankietę na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) samodzielnie, lub korzystając z pomocy pracownika Przychodni.  Po uzyskaniu e-skierowania należy umówić termin wizyty w Punkcie Pobrań Gabinetu Zabiegowego.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Refundacja 2023:
1. Refundacja 100%
Uprawnieni do bezpłatnych szczepionek (od 1 listopada 2023r.):
a) dzieci od 6mż do ukończenia 18 lat
b) osoby w wieku 65+
c) kobiety w ciąży
2. Refundacja 50%
Osoby dorosłe w wieku od 18 do 64 lat

MAMMOGRAFIA

Od 1 listopada 2023 r. z profilikatycznej mammografii „na NFZ” mogą korzystać panie w wieku od 45 do 74 lat.
Na profilaktyczną mammografię nie trzeba skierowania.
Badanie jest bezpłatne dla pacjentek, bo finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia.
W ramach programu mammografię można wykonać co dwa lata.
Wykaz placówek realizujących badanie:
plik PDF

plik xls