Programy profilaktyczne

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Refundacja 2022:

1. Szczepionka VaxigripTetra (zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce)
a) jest bezpłatna dla osób 75+
b) odpłatna 50 % dla osób 65+ oraz dzieci od 24 do 60 miesiąca życia

2. Szczepionka Fluenz Tetra (aerozol do nosa, zawiesina)
jest odpłatna 50 % dla dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60-ego miesiąca życia

3. Szczepionka Influvac Tetra (zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce)
jest odpłatna 50 % dla osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.:
1) po transplantacji narządów,
2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży.